Used smartphones és android phones.

used-smartmobilesJellemzô eset nagyvárosban, hogy egyáltalán nem terjed közvetlen rá-
dióhullám a mobiltelefon és a bázisállomás között. Ebben az esetben eleve és
kiküszöbölhetetlenül hibával terhelt a hullámterjedésre
alapozott helymeghatározás a used smartphones és android phones. A többutas terjedésbôl
fakadó hibák ugyanúgy fellépnek a mobiltelefontól küldött
és a bázisállomásról küldött hullámok esetén is.
A bemutatott alapelvek sokféle szempont szerint rendszerezhetôek.
Az 1. táblázat annak figyelembe vételé-
vel rendszerez, hogy a mobiltelefon, a hálózat, vagy ezek
együttmûködése vállal-e lényeges szerepet a helymeghatározásban.
A 2. táblázat összeveti az ismertetett módszereket
aszerint, hogy milyen jellemzôt mér, milyen há-
lózat, milyen mobilkészülék kell a helymeghatározáshoz
és mekkora a helymeghatározás szokásos hibája. Vé-
gül a 3. táblázat példákat sorol fel arra, hogy az USA
területén az egyes hálózatüzemeltetôk melyik hálózatban
melyik mûszaki megoldáson alapuló helymeghatá-
rozó technológiát vezették be.